سید مسعود عسگریان

——————

 

نام و نام خانوادگی : سید مسعود عسگریان
نام پدر : سید منصور
تاریخ تولد : ۱۳۴۴
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت
سمت : رییس شورا

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.