علی رحیمی فر

——–

نام و نام خانوادگی : علی رحیمی فر
نام پدر :  حسین علی
تاریخ تولد :  ۱۳۴۳
تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران – سازه
سمت :  عضو

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.