علی فتحی

—–

نام و نام خانوادگی :  علی فتحی
نام پدر :  محمد علی
تاریخ تولد :  ۱۳۵۷
تحصیلات :  کارشناسی ارشد ادبیات
سمت : رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا

 

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.