مرتضی کرباسیان

———

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی کرباسیان
نام پدر : کرم‌رضا
تاریخ تولد :۱۳۵۵
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی
سمت :  رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری

 

– مشاور جوان استانداری همدان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
– دبیر و کارشناس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دوره چهارم شورای اسلامی شهر همدان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
– قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹
– کارشناس اداره درآمد شهرداری همدان ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
– تنظیم دفترچه قیمت منطقه ای و افزایش تعداد بلوک های شهر از ۲۵ محله به ۷۵ محله
– تهیه و تنظیم دفترچه محاسباتی
– کارشناس امور فرهنگی ایثارگران استانداری از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
– قبولی در آزمون استخدام شهرداری همدان در سال ۱۳۹۱

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.