سعید حاجی بابایی

———

 

نام و نام خانوادگی :سعید حاجی بابایی
نام پدر : نعمت الله
تاریخ تولد : ۱۳۶۹
تحصیلات : دکتری تخصصی شهرسازی
سمت : رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.