نرگس نوراله زاده

—–

 

نام و نام خانوادگی : نرگس نوراله زاده
نام پدر : محمد باقر
تاریخ تولد : ۱۳۵۷
تحصیلات : کارشناسی ارشد معماری
سمت : رییس کمیسیون شهرسازی و معماری

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها
جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.