برچسب ها - آزادسازی بستر رودخانه‌ها

رییس شورای اسلامی شهرستان همدان:

آزادسازی بستر رودخانه‌ها منجر به تخریب منابع طبیعی و باغات نشود

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: آزادسازی بستر رودخانه‌ها منجر به تخریب منابع طبیعی و باغات نشود.