برچسب ها - اجلاس،

گزارش تصویری؛

بازدید‌ محسن هاشمی رفسنجانی از پروژه‌های شهر همدان

گزارش تصویری؛ بازدید محسن هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع مشورتی رؤسای شورای کلان شهرها و مراکز استان ها و رئیس شورای شهر تهران در روز دوم شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورای کلا‌ن شهرها و مراکز استان‌ها در همدان به همراه تعدادی از  میهمانان جلاس و اعضای شورای شهر همدان از پروژه های سطح شهر.

مصوبات و بیانیه پایانی:

کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورای کلان‌شهرها و مراکز استان ها

مصوبات و بیانیه پایانی کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورای شهر کلان شهرها و مراکز استان ها در تاریخ 8/9/97 در همدان

مصوبات و بیانیه پایانی:

کمیسیون خدمات شهری شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان ها

مصوبات و بیانیه پایانی کمیسیون خدمات شهری شصت و دومیم اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها در تاریخ ۹۷/۹/۸ در همدان:

شهردار همدان:

مدیریت شهری و درآمد پایدار شهری در دستور کار مجلس باشد

شهردار همدان در ادامه با بیان اینکه مشکلات شهرداری‌ها با وظایف گسترده‌ای دارند که بیش از هزار وظیفه احصا شده بسیار است؛ گفت: جمعیت شهرنشینی دنیا 60 درصد و جمعیت شهرنشینی ایران بیش از 73 درصد است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری و نماینده مردم اراک در مجلس:

دنبال تغییر در قوانین شوراها و شهرداری‌ها هستیم

عضو فراکسیون مدیریت شهری و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با بیان اینکه همدان قابلیت و زیبایی زیادی دارد؛ گفت: چند سال دوران خدمتگزاری خود را در همدان سپری کردم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان خبر داد:

آغاز ۶۲ مین اجلاس مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی در همدان

رئیس شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و شهر‌های مراکز استان کشور در همدان شروع به کار کرد.