برچسب ها - اجلاس جهانی گردشگری،

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان:

همدان، شاخص گردشگری در دنیا خواهد بود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: نام شهر همدان همزمان با میزبانی اجلاس و نشست های جهانی، به عنوان یک شاخص در حوزه گردشگری در دنیا مطرح خواهد بود.