برچسب ها - اجلاس مشورتی شوراها

رئیس شورای عالی استان‌ها:

ضرورت بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰/ مدیریت یکپارچه شهری بزودی محقق می شود

رئیس شورای عالی استان‌ها با الزامی دانستن اصلاح و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰ که مربوط به تخلفات ساختمانی است، اظهار کرد: فروش اعضا و جوارح شهر برای مدیریت و اداره شهر یا همان شهر فروشی بسیار نگران کننده است و این قانون باید باکمک نمایندگان اصلاح شود.