برچسب ها - اجلاس

متن سخنرانی کامران گردان؛ رئیس شورای اسلامی شهر همدان در اجلاس:

توجه به جایگاه و نقش مدیریت شهری، مهمترین راه برون رفت از شرایط موجود است

خداوند متعال را حمد و سپاس مي‌گويم که توفيق داد امروز ميزبان تک‌تک ميهمانان، مسئولين، مديران و حاضرين در شصت و دومين اجلاس مجمع مشورتي روساي شوراهاي اسلامي کلان‌شهرها و شهرهاي مراکز استان¬هاي کشور باشيم. جاي بسي خرسندي است که امروز افتخار ميزباني جمعي از منتخبين ملت بزرگ ايران و عزيزاني که به‌عنوان روساي محترم شوراهاي اسلامي کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، اعضا محترم هيئت‌رئيسه شوراي عالي استان‌ها، نمايندگان محترم شوراي شهرهاي مراکز استان‌ها در شوراي¬عالي استان‌ها و همچنين شهرداران محترم کلان‌شهرها مشغول خدمت به اين نظام و مردم هستند، نصيب ما شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در صحن شورا:

برگزاری پنل تخصصی شهرداران کشور در اجلاس همدان ۲۰۱۸

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: با توجه به اینکه این رویداد بین‎المللی در تحول گردشگری کشور به ویژه استان همدان تأثیرگذار است، امیدواریم مدیریت شهری همدان بتواند در این اجلاس جهانی، قراردادهای مناسبی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشد.