برچسب ها - اربعین

psdk

استفاده از ظرفیت اربعین برای رونق گردشگری مذهبی در همدان

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر استفاده از ظرفیت زوار اربعین حسینی برای رونق گردشگری مذهبی در شهر همدان تأکید کرد.