برچسب ها - اصناف،

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان:

اصناف با قوت بیشتر در اجلاس همدان ۲۰۱۸ مشارکت کنند

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: اصناف باید با قوت و قدرت بیشتری در چهلمین اجلاس جهانی گردشگری همدان 2018 مشارکت داشته باشند.