برچسب ها - بودجه شهرداری

با تصویب لایحه در شورای اسلامی شهر همدان:

تحقق ۱۲۵ درصدی، عملکرد بودجه ۹۹ شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر همدان اعلام کرد: در راستای اجرای بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، عملکرد قطعی (تفریغ بودجه) سال 1399 شهرداری همدان با عملکرد «مطلوب» و اکثریت آرا به تصویب رسید.