برچسب ها - بودجه1401

رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان خبر داد:

تدوین سیاست‌های بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر

رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان از تدوین سیاست‌های بودجه این کمیسیون برای بودجه ریزی سال 1401 خبر داد.