برچسب ها - تاکسیرانی

گردان در مراسم در آغاز مسابقه فوتسال یک هشتم نهایی تاکسیرانان کشور در همدان:

نقش موثر رانندگان تاکسی در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: رانندگان تاکسی سفیران فرهنگی شهرند و عامل مهم و مؤثری در نهادینه کردن فرهنگ صحیح ترافیکی محسوب می شوند.