برچسب ها - تخریب الوند

انتقاد رضوان سلماسی در صحن شورا:

متولیان حفظ سرمایه طبیعی ، نسبت به تخریب کوهستان الوند پاسخگو باشند

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از تعریض بخشی از مسیر کوهنوردی از گنجنامه به دشت میشان، گفت: متولیان حفظ سرمایه طبیعی همدان، نسبت به تخریب و تغییر طبیعت کوهستان الوند پاسخگو باشند.