برچسب ها - تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی

بادامی‌نجات با پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی خواستار شد:

ضرورت جدیت در تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی

عضو شورای شهر همدان گفت: کمیته‌ای برای تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمانی تشکیل شود.