برچسب ها - تقدیر، مدیریت بحران، شهرداری ، خدمات شهری

رضوان سلماسی:

شهرداری با قدرت و قوت از بحران در همدان جلوگیری کرد

رضوان سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرهمدان در گفت‌وگو با همدان‌پیام ضمن قدردانی از ستاد مدیریت بحران استان و شهرداری به‌ویژه نیروهای خدمات شهری و آتش‌نشانی، در زمینه مدیریت بحران توسط شهرداری در بحران اخیر سخن گفت: