برچسب ها - تیپ مستقل 316 زرهی شهید قهرمان

رئیس شورای اسلامی شهر همدان:

ایستادگی، مقاومت و همراهی مردم الگویی کارآمد در مقابله با جنگ اقتصادی است

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس دیداری با فرماندهان سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان و تیپ مستقل 316 زرهی شهید قهرمان در دفاتر آنها داشتند.