برچسب ها - ثبت جهانی آثار تاریخی

بادامی نجات در صحن شورا:

حداقل یک اثر تاریخی همدان برای ۲ سال آینده ثبت شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه امیدواریم برای دو سال آینده حداقل یک اثر تاریخی همدان ثبت شود، گفت: تپه هگمتانه، تپه نوشیجان، غار علیصدر و یکی از کاروانسراها در نوبت ثبت جهانی هستند که امیدواریم با حضور مسؤولان یونسکو، موانع ثبت تپه هگمتانه بررسی و رفع شود.