برچسب ها - جشنواره شهروندان،

گزارش تصویری:

تجلیل از عوامل اجرایی “جشنواره شهروندان برگزیده همدان ” در صحن شورا

گزارش تصویری؛ عوامل اجرايي "جشنواره شهروندان برگزیده همدان " در صحن شورای اسلامی شهر همدان توسط رئیس و اعضای شورا تجليل شدند.