برچسب ها - جشنواره شهروندان برگزيده،

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان در صحن شورا تأکيد کرد:

موفقیت ۸۰ درصدی جشنواره شهروندان برگزیده همدان/ تجلیل از عوامل اجرایی جشنواره

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان گفت: موفقيت 80 درصدي روند اجرايي و داوري جشنواره شهروندان برگزيده همدان بر اساس اهداف و سياست‌هاي پيش‌بيني شده، محقق شد که با توجه به دريافت بازخوردهاي موجود، رضايت نسبي شهروندان را هم به دنبال داشت.