برچسب ها - جشنواره شهروندان برگزیده

گزارش تصویری؛ 

آیین اختتامیه جشنواره شهروندان برگزیده همدان

گزارش تصویری؛  آیین اختتامیه جشنواره شهروندان برگزیده همدان با حضور مسولین استان و شهر.

با برگزاری آیین پایانی جشنواره شهروندان برگزیده:

همدان شهروندان برگزیده‌اش را شناخت

عصر امروز جمعه در آیین پایان جشنواره شهروندان برگزیده همدان از 18 شهروند برگزیده شهر تجلیل و قدردانی شد.