برچسب ها - جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور|:

تأمین امنیت ملی و اجتماعی کشور در گرو نقش‌آفرینی شوراها و شهرداری‌ها

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تأمین امنیت ملی و اجتماعی کشور را در گرو نقش‌آفرینی شوراها و شهرداری‌ها دانست.