برچسب ها - جواد گیاه شناس

تاکید جواد گیاه شناس در صحن شورا:

همت مدیریت شهری برای رسیدن به نظم شهری و حقوق شهروندان

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان گفت: شورا و شهرداری همدان به‌منظور جلوگیری از درهم ریختگی نظم شهری و از دست رفتن حقوق شهروندان، اهتمام جدی داشته باشند.