برچسب ها - حسینی

با حکم وزیر کشور:

حسینی شهردار همدان شد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: حکم شهردار منتخب همدان توسط وزیر کشور صادر شد و دکتر احمد وحیدی با صدور این حکم، سید مسعود حسینی را به سمت شهردار همدان منصوب کرد.