برچسب ها - خدمات شهری،

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی:

ضرورت نصب پلاک در مناطق کم برخوردار شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی گفت: ساخت وسازهای فاقد استاندارد شهری در برخی نقاط شهر همدان، بهانه ای شده تا با توجه به پیچیدگی برخی کوچه ها و خیابان ها در محلات کم برخوردار منطقه، فرآیند نصب پلاک به این املاک زمان بر شود که تعیین تکلیف این وضعیت، ضرورت دارد.