برچسب ها - دانشگاه آزاد

در صحن شورا تاکیدشد:

ضرورت ایمن سازی جاده دانشگاه آزاد اسلامی همدان

رئیس شورای اسلامی شهر همدان ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: جایگاه دانشگاه و نهادهای علمی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار شهری انکارناپذیر است.