برچسب ها - سال۹۹

گردان در صحن شورا خبر داد:

تصویب افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در همدان/ تأکید بر ارائه برنامه های شهرداری برای تداوم بحران کرونا

رئیس شورای اسلامی شهر همدان از تصویب مصوبه افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی شهر همدان در صحن شورا خبر داد.

رییس شورا تشریح کرد:

مساعدت‌های فروردین‌ماه ۱۳۹۹ مدیریت‌شهری همدان

كامران گردان، رئيس شوراي اسلامی شهرهمدان از مصوبه مساعدت‌های فروردين‌ماه 1399 مدیریت‌شهری خبر داد