برچسب ها - سامانه هوشمند، حمل و نقل

حمید بادامی نجات:

ضرورت راه اندازی سامانه هوشمند حمل و نقل شهرداری همدان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: سامانه هوشمند و شیوه های الکترونیک پرداخت خرد باید در حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان به ویژه در حوزه تاکسیرانی راه اندازی شود