برچسب ها - شهرسازی،

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان اعلام کرد:

عزم مدیریت شهری برای رفع مشکلات توان‌یابان در شهر

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان گفت: عزم مصمم مديريت شهري همدان در راستاي رفع مشکلات جامعه توان‌يابان و خدمات‌رساني بهتر به اين قشر است؛ اما همچنان نسبت به وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان:

جایگاه شهرسازی در اولویت مدیریت شهری باشد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر ضرورت شناخت دغدغه ها و چالش های موجود در توسعه شهر، گفت: به منظور حفظ کالبد شهر همدان و غنا بخشیدن به آن می بایست جایگاه شهرسازی و شهرسازان در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.