برچسب ها - شهر گردشگر،

به همت کميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شورا:

“شهر گردشگر” در کهن شهر همدان کلید خورد

جلسه کميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان با موضوع بررسي فرآيند گردشگري همدان 2019 با حضور رئيس و اعضاء کميسيون، کارشناسان کميته گردشگري مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي شورا، مديران مجموعه‌هاي مرتبط حوزه گردشگري، رئيس هيأت مديره و مديرعامل خانه مطبوعات، نماينده جامعه هتل‌داران، رؤساي انجمن‌هاي صنفي آژانس‌هاي مسافرتي و راهنمايان گردشگري با حضور خبرنگاران برگزار شد.