برچسب ها - شهید سپهبد سلیمانی

گردان در صحن شورا خبر داد:

تغییر نام بلوار بعثت به نام شهید سپهبد سلیمانی

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: تغییر نام بلوار بعثت همدان به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در صحن شورا مصوب شد.