برچسب ها - شورای شهر

آخرین هشدار رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر به شهرداری:

ترک فعل شهرداری در نوسازی تاکسی‌های فرسوده، از مراجع قضایی پیگیری می شود

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف شهرداری در نوسازی تاکسی ها، گفت: در این خصوص این آخرین هشدار شورای شهر به شهرداری است در غیر این صورت ترک فعل شهرداری در نوسازی تاکسی‌های فرسوده از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود .

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان:

شهرداری پیگیر احداث شهرک‌های صنفی باشد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر پیگیری و احداث شهرک‌های صنفی توسط شهرداری تاکید کرد.

رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر همدان:

همدان پایتخت گردشگری مجمع شهرداران آسیایی شد

رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر همدان از برگزاری مجمع شهرداران آسیایی با هدف معرفی رسمی پایتخت‌های محیط زیستی، فرهنگی و گردشگری برای سال ٢٠٢٤ خبر داد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان:

شهرداری از ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری بورس استفاده کند

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر تامین منابع مالی شهرداری از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه را ضروری دانست و گفت: امروزه استفاده از ظرفیت بورس و فرابورس در شهرداری از راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است.

رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر همدان:

مجوز تشکیل منطقه ۵ شهرداری همدان صادر شد

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان از صدور مجوز تشکیل منطقه 5 شهرداری خبر داد.

عضو شورای شهر همدان:

شهرداری، قرارداد پیمانکار پیاده‌راه را تعیین تکلیف کند

عضو کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه قرارداد پیمانکار پیاده‌راه باید طی یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف شود، گفت: مدیریت اصلی پیاده‌راه‌ها نیز باید با مدیریت تعیین شده در این خصوص و همکاری سازمان‌های مربوطه باشد.