برچسب ها - شورا و شهرداری

حسین قراباغی:

آمادگی شورا و شهرداری برای کاهش مشکلات جامعه هتل داران و مهمان پذیران

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان از آمادگی شورا و شهرداری برای کاهش مشکلات جامعه هتل داران و مهمان پذیران خبر داد.