برچسب ها - شور شورا، همدان، نشست خبری

تاکید رئیس شورا:

توزیع متوازن امکانات در سطح شهر

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر توزیع متوازن و عادلانه امکانات در شهر تصریح کرد: همه اعضای شورا به توزیع عادلانه امکانات در تمامی مناطق شهر تأکید دارند اما آنقدر مشکلات داریم که هر چقدر هم رسیدگی می‌کنیم باز هم برخی امور ناقص است.