برچسب ها - ش

حسین قراباغی خبرداد:

پیشرفت فیزیکی۷۰ درصدی پروژه سایت جدید نمایشگاه بین المللی همدان

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان از پیشرفت فیزیکی70 درصدی پروژه سایت جدید نمایشگاه بین المللی خبر داد.