برچسب ها - عوارض مطب پزشکان، دفاتر وکلا

بادامی نجات:

جزئیات طرح پیشنهادی اخذ عوارض از مطب پزشکان و دفاتر وکلا را تشریح کرد

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شواری عالی استانها و نایب رئیس شورای شهر همدان جزئیات طرح پیشنهادی اخذ عوارض از مطب پزشکان، دفاتر وکلا و رسانه‌ها را تشریح کرد.