برچسب ها - فرهنگسرای کسب و کار

افتتاح نخستین فرهنگسرای کسب و کار ولایت در کشور

نخستین فرهنگسرای کسب و کار ولایت (فکه) در کشور به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در منطقه کم برخوردار خضر افتتاح شد.