برچسب ها - لایحه بودجه

در صحن شورا صورت گرفت:

لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری همدان تقدیم شورا شد

هفتاد وسومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر همدان با حضور اعضای شورا و شهردار با تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری به شورا همراه بود.