برچسب ها - مجمع مشورتی شوراها،

مصوبات و بیانیه پایانی

کمیسیون عمران و شهرسازی شصت و دومیم اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها

مصوبات و بیانیه پایانی کمیسیون عمران و شهرسازی شصت و دومیم اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها دو مراکز استان ها

عضو فراکسیون مدیریت شهری و نماینده مردم اراک در مجلس:

دنبال تغییر در قوانین شوراها و شهرداری‌ها هستیم

عضو فراکسیون مدیریت شهری و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با بیان اینکه همدان قابلیت و زیبایی زیادی دارد؛ گفت: چند سال دوران خدمتگزاری خود را در همدان سپری کردم.