برچسب ها - مجمع مشورتی شوراهای کشور،

مصوبات و بیانیه پایانی:

کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورای کلان‌شهرها و مراکز استان ها

مصوبات و بیانیه پایانی کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شورای شهر کلان شهرها و مراکز استان ها در تاریخ 8/9/97 در همدان

مصوبات و بیانیه پایانی:

کمیسیون خدمات شهری شصت و دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان ها

مصوبات و بیانیه پایانی کمیسیون خدمات شهری شصت و دومیم اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها در تاریخ ۹۷/۹/۸ در همدان:

متن سخنرانی کامران گردان؛ رئیس شورای اسلامی شهر همدان در اجلاس:

توجه به جایگاه و نقش مدیریت شهری، مهمترین راه برون رفت از شرایط موجود است

خداوند متعال را حمد و سپاس مي‌گويم که توفيق داد امروز ميزبان تک‌تک ميهمانان، مسئولين، مديران و حاضرين در شصت و دومين اجلاس مجمع مشورتي روساي شوراهاي اسلامي کلان‌شهرها و شهرهاي مراکز استان¬هاي کشور باشيم. جاي بسي خرسندي است که امروز افتخار ميزباني جمعي از منتخبين ملت بزرگ ايران و عزيزاني که به‌عنوان روساي محترم شوراهاي اسلامي کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، اعضا محترم هيئت‌رئيسه شوراي عالي استان‌ها، نمايندگان محترم شوراي شهرهاي مراکز استان‌ها در شوراي¬عالي استان‌ها و همچنين شهرداران محترم کلان‌شهرها مشغول خدمت به اين نظام و مردم هستند، نصيب ما شده است.