برچسب ها - مدیران نواحی،

تاکید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان:

توانمندی نواحی ۱۲گانه شهرداری نباید محدود شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه قدرت و مسؤولیت نواحی نباید محدود شود، گفت: مسؤولان نواحی 12گانه شهرداری تمامی اختیارات قانونی مدیران مناطق شهرداری همدان به جز مباحث مالی و صدور پروانه را برعهده دارند.