برچسب ها - مرکز مطالعات

رضوان سلماسی در پنجمین نشست هم‌اندیشی:

رونق اقتصاد گردشگری پیامد حفاظت از بافت تاریخی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه رونق بافت تاریخی باعث رونق اقتصاد گردشگری می‌شود، تصریح کرد: باید برای حفظ بافت تاریخی تلاش کنیم.

ظرفیت مرکز مطالعات همدان برای تبدیل به الگوی موفقیت

اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس و کارکنان مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان از رصدخانه و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بازدید به عمل آوردند.