برچسب ها - مساعدتهای فروردین

رییس شورا تشریح کرد:

مساعدت‌های فروردین‌ماه ۱۳۹۹ مدیریت‌شهری همدان

كامران گردان، رئيس شوراي اسلامی شهرهمدان از مصوبه مساعدت‌های فروردين‌ماه 1399 مدیریت‌شهری خبر داد