برچسب ها - مشاوران،

رئیس شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد:

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران در مدیریت شهری

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: بهره گیری از ظرفیت مشاوران حوزه مدیریت شهری بر اساس تحولات روبه افزایش جامعه شهری و به منظور همراهی با شرایط مدرن امروز، ضرورتی انکارناپذیر است.