برچسب ها - مغایر قانون

سید مسعود عسگریان:

تصویب الحاق سه روستا به شهر همدان مغایر با قانون شوراها صورت گرفته است

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان از مخالفت نمایندگان مردم از الحاق سه روستا به شهر همدان خبر داد.