برچسب ها - مناسب سازی،

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان اعلام کرد:

عزم مدیریت شهری برای رفع مشکلات توان‌یابان در شهر

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان گفت: عزم مصمم مديريت شهري همدان در راستاي رفع مشکلات جامعه توان‌يابان و خدمات‌رساني بهتر به اين قشر است؛ اما همچنان نسبت به وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم.