برچسب ها - نشست شهر اندیشی،

گزارش تصویری:

برگزاری پنجمین نشست شهر اندیشی با محوریت «ناحیه محوری‌‌؛ ابعاد و آثار»

گزارش تصویری:به همت مرکز‌ مطالعات‌ و‌ پژوهش‌های‌شورای‌ اسلامی شهر‌ همدان پنجمین نشست شهر اندیشی با محوریت «ناحیه محوری‌‌؛ ابعاد و آثار» با حضور رضا عبدلی مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران به عنوان کارشناس و مهمان ویژه نشست، رییس و اعضای شورا و شهردار همدان برگزرا شد.